Metadaten

Gradenwitz, Otto; Heidelberger Akademie der Wissenschaften / Philosophisch-Historische Klasse [Hrsg.]
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse (1915, 9. Abhandlung): Versuch einer Dekomposition des Rubrischen Fragmentes — Heidelberg, 1915

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.34067#0064
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
BeHage 2 zu GRAnExwrrz, Versuch einer Dekomposition des Ruhrischen Fragments.

A. Ediftalfr Tei!.

i. (\ri T xx.

Qua de re quisque et a quo in Gallia cisaipina damnei infectei
ex formula restipularei satisve accipere volet, et ab eo quei
ibei i(ure) d(eicundo) p(rotcrtt) postulaverit, idque non k(alumniae) k(aussa) se facere iuraverit: ium is quo
d(e) e(a) r(e) in ius aditum erit eum quei in ius eductus erit d(e) e(a) (re) cx formu-
la repromittere et, sei satis darei debebit, satis dare iubeto de-
cernito. Quei eorum ita non repromeisserit aut non salis dede-
rit, sei quid interim damni datum factumve ex ea re aut ob e(am) r(em) eo
ve nomine erit, quam ob rem*
postulatum erit, tum mag(istratus) prove mag(istratu) II yir
UH vir praefec(tus)ve, quoquomque d(e) e(a) r(e) in ius aditum erii, d(e) e(a) r(e) ita ius
deicito iudicia dato iudicareque iubeto cogito, proinde atque sei
d(e) e(a) r(e), quom ita postulatum esset, damnef in/ectei ex formula
recte repromissum satisve datum esset. D(e) e(a) /-(e) quod ita iudicium
datum iudicareve iussum iudicatumve erit, tus ratumque esto,
Neive quis mag(istratus) prove mag(istratu)
neive quis pro quo imperio potestateve erit intercedito nei-
ve quid aliud facito quo minus de ea re ita iudicium detur
iudiceturquc.

B. Urspriingüeher Forme!-Tfi!.

dum in ea verba ,sei damnei infectei repromissum non erit, iudi-
cium det itaque iudicare iubeat: 'l(udex) 'e(sto). S(ei), antequam id iudicium
q(ua) d(e) r(e) a(gitur) factum est, 'Q. Licinius damni infectei eo nomine q(ua) d(e)
'r(e) a(gitur) eam stipulationem, quam is quei Romae inter peregrei-
'nos ius deicet in albo propositam habet, L. Seio repromeississet,
'tum quicquid eum Q. Licinium ex ea stipulatione L. Seio d(are) f(acere) opor-
'tcret ex f(ide) b(ona) d(um) t(axat) HS , e(ius) i(udex) Q. Licinium L. Seio, sci cx dccrcto II vir(ci)
'IHI vir(ei) praefec(tei)ve Mutinensis, quod eius :s II vir 1111 vir praefec(tus)-
've ex lege Rubria seive id pl(ebei)ve sc(itum) est decreverit, Q. Licinius eo
'nomine qua (de) r(e) a(gitur) L. Seio damnei infectei repromittere no-
'luit c(ondemnato); s(ei) n(on) p(arret), a(bsolvito)'; aut sei damnei infectei satis datum non crit,
in ea verba iudicium det: 'l(udex) e(sto). S(ei), antequam id iudicium q(ua) d(e) r(c) a(gitur)
'factum est, Q. Licinius darnnei infectei eo nomine q(ua) d(e) r(e) a(gitur) ca
'stipulatione, quam is quei Romae inter peregrinos ius deicet
'in aibo propositam habet, L. Seio satis dedisset, tum q(uic)q(uid) eum
'Q.Licinium ex ea stipulatione L. Seio d(are) f(acere) oporteret cx f(ide) b(ona) d(um) t(axat) //\S'
'e(ius) i(udex) Q. Licinium L. Seio, sei ex decreto II vir(ei) 1111 vir(ei) praef(ectei)vc Aluti-
'nensis, quod eius is II vir 1111 vir praefect(us)cc ex lege Rubria sei-
've id pl(ebei)ve sc(itum) est decrevcrit, Q.Licinius eo nomine q(ua) d(e) r(c) a(gitur)
'L. Scio (iamnci infcctci sat, is dare noluit, c(ondemnato); s(ci) n(on) p(arrct), a(hsoivito)';

B. 1.
Erste Auflngerung zu B.
dMw 77 ctr 7777 ctr Mrc^) d^/cM^do^)
cc e/oQ r/e^) detca/ Mtet ea
eo :M</?e:o, ^Mod ;e/.s </Moe pro.T.sM;?;c s/crtptoj
s/ooQ ocetp/eM/MT', ;Mc/M(/eMtMr eOMctptoM/MC, ^oae
;;;c/Mdc; eoMCtpe/ .s //oe^ d/o/o^) ;o/o/o/ opor/ereZ
;;c/cc
A/ ;;D/;o co ;M;//c/o /;;c/;;;/c/ coMc//;e/ c;;rc/,
Mt.sc/ .sc/ A/M/tMOC CO CCS OgC/MC.

B. 2
Xwcite \ nHattrmnn /u !t.

B. 3.
Hritte Aufiagerung zu B.

et municipium colonia !ac

curetve, ne quid ei q"^' d(e) e(a)
r(e) aget [petetve] captionei ob e(am)
r(cm) aut eo nomine esse possit
luae s(upra) s(cripta) sunt, aut
nise iei, quos inter id iudicium ac-
cipietur ieisve contestahitur, ieis

H.-IV. (JAI'PT XXI mu) XXII.

11a. Capnt XXt: Confessiis-Teü.

TT. Capnt XXT: wie überüefert.

TTb. Capiit XXT: Tiidefeiisus-Teü.

A - QUOQUOMQ PECUNIA CERTA - CREDITA - SIGNATA - FORMA - P - P - R - INEORUM - QUO - O - M - C - P
F . V ' C ' C - TVE - QUAE - SUNT - ERUNTVE - INGALLIA - CISAI.PEINA - PETETUR - QUAE - RES - NON
PLURIS - HS - XV - ERIT - SEI - IS - EAM - PECUNIAM - INIURE - APUD - EUM - QUEI ' IBEI - I ' D - P - EI - QUEI
EAM ' PETET - AUT - EI - QUOIUS - NOMINE ' ABEO - PETETUR - D - 0 - CONFESSUS
ERIT ' NEQUE - ID - OUOD ' CONFESSUS ' ERIT - SOLVET - SATISVE ' FACIET -
NEQUE ' D ' E * R - SPONSIONEM - FACIET - NEQUE - IUDICIO - UTEI ' OPORTEBIT
SE * DEFENDET * TUM * DE - EO * A * QUO * EA * PECUNIA * PETEITA * ERIT ' DEQUE * EO * QUOI ' EAM
PECUNIAM - D ' 0 ' S ' RES ' LEX ' IUS CAUSSAQUE ' 0 ' 0 ' R ' ESTO ' ATQUE - UTEI ' ESSET ' ESSEVE
OPORTERET ' SEI ' IS ' QUEI ' ITA - CONFESSUS - ERIT -
EIUS - PECUNIAE - IEI
QUEI ' EAM ' SUO ' NOMINE ' PETIERIT - QUOIVE ' EAM - D ' O - EXIUDICIEIS - DATEIS - iUDI
CAREVE ' RECTE ' IUSSEIS - IURE - LEGE ' DAMNATUS ' ESSET - FUISSET -

QUO - MINUS ' INEUM - QUEI - ITA
VADIMONIUM - ROMAM - EXDECRETO ' EIUS - QUEI - IBEI - I - D - P - NON ' PROMEISSERIT
AUT - VINDICEM - LOCUPLETEM ' ITA ' NON ' DEDERIT ' OB ' E ' R ' IUDICIUM ' RECUP ' IS ' QUEI
IBEI * I ' D - p - EX - H - L ' DET ' IUDICAREIQUE - D - E - R - IBEI ' CURET - EX - H - L ' N - R

A ' QUOQUOMQ PECUNIA CERTA ' CREDITA ' SIGNATA - FORMA - P - P ' R ' INEORUM ' QUO ' 0 - M - C - P
XXI F - V - C ' C - TVE ' QUAE ' SUNT - ERUNTVE - INGALLIA ' CISALPEINA ' PETETUR - QUAE - RES ' NON
PLURIS ' HS ' XV ' ERIT - SEI ' IS ' EAM ' PECUNIAM - IN - IURE ' APUD - EUM - QUEI ' IBEI ' I ' D ' P - EI ' QUEI
EAM ' PETET - AUT - EI ' QUOIUS ' NOMINE ' AB ' EO - PETETUR * D ' O - DEBEREVE ' SE ' CONFESSUS
ERIT - NEQUE ' ID - QUOD - CONFESSUS ' ERIT - SOLVET ' SATISVE ' FACIET - AUT - SE - SPONSIONE
IUDICIOQUE - UTEI - OPORTEBIT - NON - DEFENDET - SEIVE ' IS - IBEI ' D - E ' R ' IN - IURE ' NON
RESPONDERIT - NEQUE - D - E - R - SPONSIONEM - FACIE'l' ' NEQUE ' IUDICIO - UTEI ' OPORTEBIT
SE ' DEFENDET ' TUM - I)E ' EO ' A ' QUO ' EA ' PECU'-IA - PETEITA ' ERIT - DEQUE ' EO ' QUOI ' EAM
PECUNIAM - D - O ' S - RES ' LEX ' IUS ' CAUSSAQUE ' 0 - 0 ' R ' ESTO ' ATQUE ' UTEI - ESSET - ESSEVE
OPORTERET ' SEI - IS ' QUEI ' ITA - CONFESSUS ' ERIT - AUT - D * E ' R * NON - RESPONDERIT - AUT - SE
SPONSIONE ' IUDICIOQUE ' UTEI ' OPORTEBIT ' NON ' DEFENDERIT - EIUS ' PECUNIAE ' IEI
QUEI ' EAM ' SUO ' NOMINE ' PETIERIT ' QUOIVE ' EAM - D ' 0 - EX ' IUDICIEIS - DATEIS - IUDI
CAREVE - RECTE ' IUSSEIS ' IURE ' LEGE ' DAMNATUS - ESSET ' FUISSET ' QUOIQUE - QUOMQUE
IIVIR ' IIIIviR ' PRAEFECVE ' VBEI ' I ' D ' P ' IS - EUM ' QUEI ' ITA ' QUID - CONFESSUS ' ERIT
NEQUE - ID - SOLVET - SATISVE ' FACIET - EUM * QUEI - SE ' SPONSIONE ' IUDICIOVE - UTEIVE
OPORTEBIT - NON ' DEFENDERIT ' AUT ' IN ' IURE ' NON - RESPONDERIT ' NEQUE - ID ' SOLVET
SATISVE ' FACIET - T - P - QUANTA ' EA ' PECUNIA - ERIT ' DE * QUA ' TUM ' INTER ' EOS ' AM
BIGETUR ' DUM ' T - XV ' S ' F ' S - DUCt ' IUBETO - QUEIQUE - EORUM - QUEM ' AD ' QUEM
EA - RES ' PERTINEBIT - DUXSERIT - ID ' EI ' FRAUDI ' POENAEVE ' NE ' ESTO ' QUODQUE ' ITA ' FAC
TUM - ACTUM ' IUSSUM - ERIT ' ID - IUS ' RATUMQUE ' ESTO ' QUO ' MINUS - IN ' EUM ' QUE ' IITA
VADIMONIUM ' ROMAM - EX ' DECRETO ' EIUS - QUEI ' I ' D ' P ' NON ' PROMEISSERIT
AUT - VINDICEM - LOCUPLETEM - ITA ' NON - DEDERIT ' OB - E * R - IUDICIUM - RECUP ' IS ' QUEI
IBEI ' I - D ' P ' EX - H ' L - DET - IUDICAREIQUE ' D E - R ' IBEI ' CURET - EX ' H - L - N ' R

A - QUOQUOMQ PECUNIA CERTA * CREDITA - SIGNATA - FORMA - P - P - R - INEORUM - QUO * 0 - M ' C * P
F - V * C * C - TVE ' QUAE * SUNT - ERUNTVE * INGALUA - CISAI.PEINA - PETETUR - QUAE ' RES - NON
PI.URIS ' HS - XV - ERIT -

SEI - IS - IBEI - D - E - R - INIURE - NON
RESPDNDERIT - XEQUE - D - E - n - SpONSKlNEM - FACIET - NEQUE - IUDICIO - UTE! - OPORTEBIT
SE ' DF.FENDKT - TUM -

QUOI - QUOMQUfE
II - VIR ' 1111 - VIR - PRAEFECVE ' VBEI ' I - D - P - IS - EUM '

T - P - QUANTA - EA - PECUNIA - ERIT - DE - QUA - TUM - INTER - EOS - AM
RIGETUR ' DUM - T - XV - S ' F - S - DUCI - IUBETO - QUEIQUE * EORUM - QUEM * AD * QUEM
EA - RES - PERTINEBIT - DUXSERIT - ID * EI - FRAUDI ' POENAEVE - NE - ESTO - QUODQUE - ITA *
TUM ' ACTUM - IUSSUM - ERIT ' ID ' IUS ' RATUMQUE - ESTO '

Hla. €aput XXII: Confessns-Teü.
A ' QUO - QUID - PRAETER - PECUNIAM ' CERTAM - CREDITAM ' SIGNATAM ' FORMA ' P ' P ' R
INEORUM - QUO - O- M- C'P-E-V-C-C - TVE - QUAE - SUNT - ERUNTVE - INGALLIA ' CISALPEIS
PETETUR - QUAE - RES ' NON ' PLURIS - HS ' XV - ERIT
SEI ' IS - EAM - REM - QUAE ITA - AB * EO ' PETETUR - EI ' QUEI - EAM
PETET ' AUT * IEI ' QUOIUS ' NOMINE ' AB ' EO ' PETETUR -
INIURE - APUD - EUM - QUEI ' IBEI -1-D-P'D-E-P- OPORTERE -

III. Capnt XXII. (Dic Auüagprungen in der Annirrkiing.)
A ' QUO ' QUID ' PRAETER ' PECUNIAM - CERTAM ' CREDITAM ' SIGNATAM ' FORMA - P - P ' R
INEORUM - QUO - O- M- C- P- E'V-C-C - TVE ' QUAE - SUNT - ERUNTVE - INGALLIA - CISALPEIS
PETETUR^- QUAE ' RES - NON - PLURIS - HS - XV - ERIT^-
SEI ' IS ' EAM - REM - QUAE ITA - AB - EO ' PETETUR^- EI - QUEI - EAM
PETET*' AUT - IEI - QUOIUS - NOMINE - AB - EO ' PETETUR^-
INIURE - APUD * EUM ' QUEI - IBEI - I - D - P - D - E - p6- OPORTERE^

Hlb. Caput XXII: Indefensus-Tei!.
A ' QUO ' QUID - PRAETER - PECUNIAM - CERTAM - CREDITAM ' SIGNATAM - FORMA - P - P * R
INEORUM - QUO - O- M- C'P E-V-C'C - TVE - QUAE ' SUNT - ERUNTVE - INGALLIA - CISALPEIS
PETETUR - QUAB - RES - NON - PLURIS - HS - XV - ERIT -
SEI * IS '

CONFES
SUS ' ERIT - NEQUE - D ' E ' R * SATIS - UTEI - OPORTEBIT - FACIET - AUT - SEI - SPON
SIONEM ' FIEREI - OPORTEBIT - SPONSIONEM ' NON ' FACIET -
NEQUE * SE * IUDICIO * UTEI - OPORTEBIT * DEFENDET *
TUM * DE * EO * AQUO * EA * RES - ITA - PETETUR * DEQUE
EO QUOI * EAM ' REM * D - F - P - OPORTEBIT
S-L'R-I-C'Q-O-O-R-E - ATQUE - UTEI - ESSET ' ESSEVE - OPORTERET - SEI - IS ' QUEI - ITA
QUID * CONFESSUS ERIT -
DE - IEIS - REBUS - ROMAE - APUD ' PR
EUMVE QUEI * DE * IEIS * REBUS * ROMAE * I - D - p - ESSET * INIURE * CONFESSUS * ESSET

DUM - NEQUIS - D ' E - R - NISEI * PR ' ISVE - QUEI - ROMAE - I - D - P
EORUM - QUOIUS - BONA - POSSIDEREI - PROSCREIBEI - VENEIRE -
IUBEAT

CONFES
SUS ' ERIT^- NEQUE - D - E - R ' SATIS ' UTEI ' OPORTEBIT - FACIET - AUT - SEI - SPON
SIONEM - FIEREI OPORTEBIT - SPONSIONEM - NON - FACIET^
NEQUE ' SE ' IUDICIO ' UTEI ' OPORTEBIT - DEFENDET - AUT - SEI ' D ' E - R - INIURE
NIHIL ' RESPONDERIT - NEQUE ' D - E - R - SE ' IUDICIO ' UTEI ' OPORTEBIT - DEFENDET -
TUM - DE ' EO ' AQUO - EA ' RES - ITA ' PETETUR*"- DEQUE
EO QUOI ' EAM - REM ' D ' F - P^- OPORTEBIT
S-L-R-I-C-Q-O-O-R-E' ATQUE ' UTEI - ESSET - ESSEVE - OPORTERET - SEI ' IS - QUEI - ITA
QUID - EARUM - RERUM ' CONFESSUS ERIT ' AUT - D ' E - R - NON ' RESPONDERIT - NEQ
SE ' IUDICIO - UTEI ' OPORTEBIT ' DEFENDERIT - DE ' IEIS - REBUS - ROMAE - APUD - PR
EUMVE QUEI ' DE ' IEIS ' REBUS - ROMAE - I - D - P - ESSET - INIURE - CONFESSUS ' ESSET
AUT - IBEI - D ' E ' R ' NIHIL RESPONDISSET - AUT - IUDICIO - SE - NON - DEFENDISSET
PR ' Q - ISVE - QUEI ' D - E ' R ' ROMAE - I - D - P - INEUM - ET ' INHEREDEM - EIUS ' D - E - R OM
NIBUS - ITA - IUS ' DEICITO ' DECERNITO ' EOSQUE ' DUCI - BONA - EORUM - POSSIDERI
PROSCREIBEI ' VE ' VENEIRFQUE - IUBETO - AC - SEI - IS - HERESVE - EIUS - D - E - R ' IN
iURE ' APUD - EUM - PR - EUMVE - QUEI ' ROMAE - I - D - P - PRAESSE ' CONFESSUS ' ES
SET - AUT - D - E ' R ' NIHIL - RESPONDISSE - NEQUE ' SE ' IUDIClO UTEI - OPORTUIS
SET - DEFENDISSET - DUM - NEQUIS - D - E - R ' NISEI - PR * ISVB * QUEI - ROMAE - I ' D ' P
EORUM ' QUOIUS - BONA - POSSIDEREI - PROSCREIBEI - VENEIRE - nUCEIQUE
EUM -IUBEAT ^
* quodve quomeo agetur. ' et sei ea res erit de qua re omnei pecunia. ibei ius deicei iudiciave darei ex h i d o
re cum eo agetur. ' deve ea re agei. * quomve eo agetur. * restituereve. ' aut se debere eiusve eam rem esse
habere eamve rem de qua arguetur se fecisse obligatumve se eius rei noxsiaeve esse. ' deixseritve. ' non restituet.
eo d e r ita agetur. '* restitui satisve d f r fierei.

D - E - R - INIURE
NIHIL ' RESPONDERIT - NEQUE - D * E - R * SE - IUDICIO * UTEI - OPORTEBIT - DEFENDET
TUM '

PR * * ISVE - QUEI - D * E * R - ROMAE * I ' D - P - INEUM - ET - INHEREDEM - EIUS - D - E - R - OM
NIBUS - ITA - IUS - DEICITO - DECERNITo ' EOSQUE - DUCI -
IUBRfO - AC - SEI - IS - HERESVE - EIUS - D - E - R - IN
IURE ' APUD ' EUM - PR - EIIMVF. ' QUEl - ROMAE - I - D - P - PRAESSE -
- D - E - R - NIHIL - RESPONDISSE - NEQUE - SE - IUDICIO UTEI - OPORTUIS
SET - DEFENDISSET

' deve ea
aut se eam
" quomve

Krlihiteriingei!.

f. Uaput XX.
A. Edicta!cr Tci!.
B. Ursprüngiicher Formcl-Tcii.
B. 1. Erste AuÜagerung xu B.
B. 2. Zweite Auftagerung zu B.
B. 3. Dritte Aufiagcrung zu B.

-fY. Caput XXT und XX!T.
II. Gaput XXI, wic überiiefert.
lla.
llb.
III.
111a:
111b.
IV.

Caput XXI. Qonfessus-Teii.
Gaput XXI. indefensus-Teii.
Gaput XXII. (Die Aufiagerungen in der Anmerbung.
Gaput XXII. Gonfessus-Teii.
Gaput XXII. Indefensus-Teii.
Gaput XXII, wie überliefert.

IV. €apnt XXH: wip iü^rü^fcr!.
A - QUO - QUID - PRAETER - PECUNIAM - CERTAM - CREDITAM ' SIGNATAM - FORMA - P - P ' R
XXII INEORUM - QUO - O- M- C'P'E'V-C-C - TVE ' QUAE ' SUNT * ERUNTVE - INGALLIA - CISALPEIS
PETETUR ' QUODVE - QUOMEO ' AGETUR - QUAE - RES ' NON - PLURIS - HS - XV - ERIT - ET - SEI
EA - RES - ERIT - DE - QUA - RE ' OMNEI PECUNIA - IBEI IUS - pEICEI - IUDICIAVE ' DAREI - EX ' H - L - D - 0
SEI ' IS ' EAM - REM - QUAE ITA - AB ' EO - PETETUR * DEVE ' EA * RE - CUM - EO * AGETUR - EI - QUEI - EAM
PETET - DEVE - EA ' RE - AGEI - AUT - IEI - QUOIUS ' NOMINE ' AB * EO - PETETUR ' QUOMVE - EO - AGE
TUR ' INIURE ' APUD - EUM - QUEI ' IBEI I-D-p-D*E P - RESTITUEREVE - OPORTERE - AUT
SE ' DEBERE ' EIUSVE - EAM - REM ' ESSE - AUT - SE ' EAM ' HABFRE - EAMVE - REM ' DE
QUA - ARGUETUR - SE - FECISSE - OBLIGATUMVE - SE - EIUS ' REI - NOXSIAEVE - ESSE ' CONFES
SUS * ERIT * DEIX - SERITVE - NEQUE ' D - E - R - SATIS * UTEI - oPORTEBIT - FACIET ' AUT - SEI - SPON
SIONEM - FIEREI OPORTEBIT - SPONSIONEM - NON ' FACIET ' NON - RESTITUET
NEQUE - SE ' IUDICIO - UTEI - OPORTEBIT - DEFENDET - AUT ' SEI - D - E - R - INIURE
NIHII. ' RESPONDERIT - NEQUE - D - E ' R - SE - IUDICIO ' UTEI - oPORTEBIT - DEFENDET
TUM - DE ' EO ' AQUO - EA - RES - ITA ' PETETUR - QUOMVE - EO ' D - E - R - iTA ' AGETUR - DEQUE
EO QUOI - EAM - REM - D - F - P - RESTITUI ' SATISVE - D ' F - R - FIEREI - OPORTEBIT
S-L-R-I-C-Q'O-O-R-E - ATQUE - UTEI - ESSET - ESSEVÜ * OPORTERET - SEI - IS - QUEt - ITA
QUID - EARUM ' RERUM - CONFESSUS ERIT - AUT - D ' E * R * NON ' RESPONDERIT - NEQ
SE - IUDICIO ' UTEI ' OPORTEBIT - DEFENDERIT - DE ' IEIS ' REBUS * ROMAE - APUD ' PR
EUMVE QUEI ' DE ' IEIS - REBUS - ROMAE - I - D - P ' ESSET ' INIURE ' CONFESSUS ' ESSET
AUT - IBEI - D ' E ' R ' NIHIL - RESPONDISSET - AUT ' IUDICIO - SE * NON - DEFENDISSET
PR ' Q - ISVE - QUEI ' D - E ' R ' ROMAE ' I - D ' P ' INEUM ET - iNHEREDEM - EIUS - D - E - R - OM
NIBUS - ITA - IUS ' DEICITO - DECERNITO ' EOSQUE ' DUCI ' BONA - EORUM - POSSIDERI
PROSCREIBEI - VE ' VENEIREQUE ' IUBETO - AC ' SEI ' IS ' HERESVE ' EIUS - D ' E ' R * IN
IURE - APUD - EUM ' PR - EUMVE ' QUEI - ROMAE - I ' D - P ' PRAFSSE - CONFESSUS ' ES
SET - AUT - D - E - R - NIHIL - RESPONDISSE - NEQUE - SE - IUDIClO UTEI - OPORTUIS
SET ' DEFENDISSET ' DUM - NEQUIS ' D - E - R ' NISEI - PR - ISVE ' QUEI - ROMAE - I - D ' P
EORUM - QUOIUS - BONA - POSSIDEREI ' PROSCREIBEI - VENEIRE - DUCEIQUE
EUM -IUBEAT

FAC
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften