Metadaten

Heidelberger Akademie der Wissenschaften / Philosophisch-Historische Klasse [Hrsg.]
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse (1922, 6. Abhandlung): Zur Kenntnis der mitteliranischen Mundarten, 4 — Heidelberg, 1922

DOI Seite / Zitierlink: 
https://doi.org/10.11588/diglit.38039#0047
Lizenz: Freier Zugang - alle Rechte vorbehalten
Überblick
loading ...
Faksimile
0.5
1 cm
facsimile
Vollansicht
OCR-Volltext
Zur Kenntnis der mitteliranischen Mundarten. IV.

47

cis 11 No.
-t (~0t) 17 f., 20
tis, tis 11 No.
därgerclih 18 No.
däröhadageftig (dar0b°?) 18 No.
pattan 6, 6 No.
pad-J 7
pah0 9 No.
bar cTor’ 39
burzistar 23
bid 38
frasäva 20 No., 24 No.
nigcid 19 No.
nigös 19 No.
niyös0 19 No.
niliadag 6
nihayed 5, 6
nihend 6
-m (-0m) 7, 19, 20, 37
mas 33 No.
malmtag 33 No.
mehän 33 No.
-man 20
rennen0 18 No.
zen 5 f.
-5 (~es) 17 f.
hamvast 21 No.
*hamväcag 25 No.
harv visp 18 No.
liirzali 24 No.
II. Neuiran.
jpers. hanüz 8 No.
KDtäl. azem, °et, °es 39 f.
cemen 4
zudem, °et, °es 40
npers. tamuz 8 No.
töz 8 No.
ciz 11 No.
sarafrciz 24 No.

npers. samsir nihadan 6
höz 8 No.
gusäyad 6
me 8 No.
nüz 8 No.
niyäyis 19 No.
niyosida/n 19 No.
hanuz 8 No.
ZDk. apä 7 No.
III. Alt Iran.
aw. ava.he 12, 12 No.
avi.se 7 No.
azdm 32
ä nur dm eit 9 No.
uiti 15 No.
uzdaliyu0 18 No.
gäus jivya 26 No.
cica, cica 11 No.
cis 11 No.
paiti.se 12, 12 No.
nu 8 No.
mspdng : ai. visväni 11 No.
ap. duvaistam 38
-saiy, -säm, -sis 10, 10 No.
IV. Ind.
ai. ddha ein nu 9 No.
ädha nu 9 No.
upapadayati 18 No.
Jcani : mp. öanc 11 No.
dure 38
dvitd 38
nu eit 9 No.
nu 8 No.
nunäm 8 No.
visväni: aw. vispsng 11 No.
sampadayati 13 No.
pä. Jcara, Jcare, liareyya 26 No.
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften