Gebhardt, Carl; Heidelberger Akademie der Wissenschaften / Philosophisch-Historische Klasse [Editor]
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse (1916, 13. Abhandlung): Inedita Spinozana — Heidelberg, 1916

Page: Tafel I
DOI Page: Citation link: 
https://digi.hadw-bw.de/view/sbhadwphkl_1916_13/0026
License: Free access  - all rights reserved
0.5
1 cm
facsimile
GRADENwiTz, Die Gemeindeordonnanzen der Tafel von Heraciea.

TAFEL I.

Taiel von Heraelea. Teil II.
1, 4, 5, 6 = fünfstellige Reihe. — II, III, VII, VIII — dreistellige Reihe.
QVEIQVOMQVE INMVNICIPIEIS COLONEIS PRAEFEGTVREIS FOREIS CONCILIARVLEIS C R II VIR 1111 VIR ERVNT ALIOVE
QVO NOMINE MAG POTESTATEMVE SVERAGIO EORVAl QVEI QVOIVSQVE MVNICIPIA COLONIAE PRAEFECTVRAE
85 FORO CONCILIABVLI ERVNT HABEBVNT NEIQVIS EORVM QVE INEO MVNICIPIO COLONIAE PRAEFECTVRAT EORO CONCILIA
BVLO SENATVM DECVRIONES CONSCRIPTOSVE LEGITO NEVE SVBLEGITO NEVE COAPTATO NEVE RECITANDOS CVRATO
NISI INDEMORTVEI DAMNATEIVE LOCVM EIVSVE QVEI CONFESSVS ERIT SE SENATOREM DECVRIONEM CONSCREIPTVMVE
IBEI H L ESSE NON LICERE
QVEI MINOR ANNOS XXX NATVS EST ERIT NEIQVIS EORVM POST K IANVAR SECVNDAS INMVNICIPIO CÖLONIA PRAEFE
eo CTVRA II VIR 1111 VIR NEVE QVEM ALIVM MAG PETITO NEVE CAPITO NEVE GERITO NISEI QVEI EORVM STIPENDIA
EQVO IN LEGIONE III AVT PEDESTRIA IN LEGIONE VI FECERIT QVAE STIPENDIA IN CASTREIS INVE PROVINCIA MAIORA
PARTEM SVI QVOIVSQVE ANNI FECERIT AVT BINA SEMESTRIA QVAE EI PRO SINGVLEIS ANNEIS PROCEDERE OPORTEAT
AVT EI VOCATVO REI MILITARIS LEGIBVS PLVE SC EXVE FOIDERE ERIT QVOCIRCA EVM INVEITVM MERERE NON
OPORTEAT NEVE QVISQVE PRAECONIVM DISSIGNATIONEM LIBITINAMVE FACIET DVM EORVM QVID FACIET INMVNI
95 CIPIO COLONIA PRAEFECTVRA II VIR 1111 VIR ALIVMVE QVEM MAG PETITO NEVE CAPITO NEVE GERITO NEVE HABETO
NEVE IBEI SENATOR NEVE DECVRIO NEVE CONSCRIPTVS ESTO NEVE SENTENTIAM DICITO QVEI EORVM EXEIS QVEI S S S
ADVERSVS EA FECERIT IS HS Iooo P D D E EIVSQVE PECVNIAE QVEI VOLET PETITIO ESTO
QVEIQVOMQVE INMVNICIPIO COLONIAE PRAEFEGTVRA POST K. QVICT PRIM COMITIA II VIR IIR VIR ALEIVE QVOI MAG
ROGANDO SVB ROGANDOVE HABEBIT IS NEQVEMQVEI MINOR ANNEIS NATVS EST ERIT II VIR III VIR QVEI IBEI
ioo ALIVM MAG HABEAT RENVNTIATO NEVE RENVNTIAREI IVBETO NISI QVEI STIPENDIA EQVO INLEGIONE III AVT STI
PENDIA PEDESTRIA IN LEGIONE VI FECERIT QVAE STIPENDIA INCASTREIS INVE PROVINCIA MAIOREM PARTEM SVI
QVOIVSQVE ANNI FECERIT AVT BINA SEMESTRIA QVA EI PRO SINGVLEIS ANNVEIS PROCEDERE OPORTEAT CVM EO
QVOD EI LEGIBVS PL VE SC PROCEDERT OPORTEBIT AVT EI VOCATIO REI MILITARIS LEGIBVS PL VE SC EX VE FOEDERE
ERIT QVO CIRCA EVM INVITVM MERERE NON OPORTEAT NEVE EVM QVEI PRAECONIVM DISSIGNATIONEM LIBITINANVE
105 FACIET DVM EORVM QVID FACIET II VIR III F VIR QVEIVE IBEI MAG SIT RENVNTIATO NEVE INSENATVM NEVE INDE
CVRIONVM CONSCRIPTORVM NVMERO LEGITO SVB LEGITO COPTATO NEVE SENTENTIAM ROGATO NEVE DICERE NEVE
FERRE IVBETO SC D M QVEI AD VERSVS EA FEGERIT IS HS Iooo P D D ESTO EIVSQVE PECVNIAE QVEI VOLET PETITIO ESTO
QVAE MVNICIPIA COLONIA PRAEFECTVRA FORA CONCILIABVLA C R SVNT ERVNT NEIQVIS INEORVM QVO MVNICIPIO
COLONIA PRAEFECTVRA CONCILIABVLO SENATV DECVRIONIBVS CONSCREIPTEISQVE ESTO NEVE QVOE IBI INEO ORDINE
no SENTENTEMTIAM DEICERE FERRE LICETO QVEI FVRTEI QVOD ISPE FECIT FECERIT CONDEMNATVS PACTVSVE EST ERIT
QVEIVE IVDICIO FIDVCIO PRO SOCIO TVTELAE MANDATEI INIVRIARVM DEVE D M CONDEMNATVS EST ERIT QVEIVE LEGE
PLAETORIA OB EAMVE REM QVOD ADVERSVS EAM LEGEM FECET FECERIT CONDEMNATVS EST ERIT QVEIVE DEPVGNANDEI
CAVSSA AVCTORATVS EST ERIT FVIT FVERIT QVEIVE IN IVRE AB IVRAVERIT BONAMVE COPIAM IVRAVIT IVRAVERIT QVEI
SPONSORIBVS CREDITORIBVSVE SVEIS RENVNTIAVIT RENVNTIAVERIT SE SOLDVM SOLVERE NON POSSE AVT CVM EIS
ii5 PACTVS EST ERIT SE SOLDVM SOLVERE NON POSSE PROVE QVO DATVM DEPENSVM EST ERIT QVOIVSVE BONA EX EDICTO
EIVS QVID PRAEFVIT PRAEFVERIT PRAETERQVAM SEI QVOIVS QVOM PVPILLVS ESSET REIVE PVBLICAE CAVSSA ABESSET
NEQVE D M FECIT FECERIT QVO MAGIS R P C A POSSESSA PROSCRIPTAVE SVNT ERVNT QVEIVE IVDICIO PVBLICO ROMAE
CONDEMNATVS EST ERIT QVO CIRCA EVM INITALIA ESSE NON LICEAT NEQVE ININTEGRVM RESTITVS EST ERIT QVEIVE INEO
MVNICIPIO COLONIA PRAEFECTVRA FORO CONCILIABVLO QVOIVS ERIT IVDICIO PVBLICO CONDEMNATVS EST ERIT QVEMVE
120 K PRAEVARICATIONIS CAVSSA ACCVSSASSE FECISSEVE QVOD IVDICATVM EST ERIT QVOIVE APVT EXERCITVM INGNOMINIAE
CAVSSA ORDO ADEMPTVS EST ERIT QVEMVE IMPERATOR INGNOMINIAE CAVSSA AB EXEBCITV DECEDERE IVSET IVSERIT
QVEIVE OB CAPVT C R REFERVNDVM PECVNIAM PRAEMIVM ALIVDVE QVID CEPIT CEPERIT QVEIVE CORPORI QVAESTVM
FECIT FECERIT QVEIVE LANISTATVRAM ARTEMVE LVDICAM! FECIT FECERIT QVEIVE LENOCINIVM FACIET QVEI
ADVERSVS EA INMVNICLPIO COLONIA PRAEFECTVRAVE FORO CONCILIABVLO DECVRIONIBVS CONSCRIPTEISVE EVERIT
125 SENTEMTIAMVE DIXERIT IS HS Iooo P D D ESTO EIVSQVE PECVNIAE QVEIVOLET PETITIO ESTO
QVOI H L INMVNICIPIO COLONIA PRAEFECTVRA FORO CONCILIABVLO SENATOREM DECVRIONEM CONSCRIPTVM ESSE
INQVE EO ORDINE SENTEMTIAM DICERE FERRE NON LICEBIT NEIQVIS QVEI INEO MVNICIPIO COLONIA PRAEFECTVRA
FORO CONCILIABVLO SENATVM DECVRIONES CONSCRIPTOS HABEBIT EVM INSENATVM DECVRIONES CONSCRIPTOS
IRE IVBETO SC D M NEVE EVM IBEI SENTEMTIAM ROGATO NEIVE DICERE NEIVE FERRE IVBETO SC D M NEVE QVIS QVE
lso INEO MVNICIPIO COLONIA PRAEFECTVRA FORO CONCILIABVLO SVFRAGIO EORVM MAXVMAM POTESTATEM HABEBIT
EORVM QVEM IBEI INSENATVM DECVRIONES CONSCRIPTOS IRE NEVE INEO NVMERO ESSE NIVE SENTEMTIAM IBEI DICERE
FERREVE SINITO SC D M NEVE QVIS EIVS RATIONEM COMITIEIS CONCILIOVE CREATVM EST RENVNTIATO NEVE QVIS
QVEI IBEI MAG POTESTATEMVE HABEBIT EVM CVM SENATV DECVRIONIBVS CONSCRIPTOS SPECTARE NEIVE IN CONVIVIO
PVBLICO ESSE SINETO SCDM
135 QVIBVS H L INMVNICIPIO COLONIA PRAEFECTVRA FORO CONCILIABVLO IN SINATVM DECVRIONIBVS CONSCRIPTEIS ESSE
NON LICEBIT NIQVIS EORVM INMVNICIPIO COLONIA PRAEFECTVRA FORO CONCILIABVLO II VIR 1111 VIR ALIAMVE
QVAM POTESTATEM EXQVO HONORE IN EVM ORDINEM PERVENIAT PETITO NEVE CAPITO NEVE QVIS EORVM LVDEIS
CVMVE GLADIATORES IBEI PVGNABVNT INLOCO SENATORIO DECVRIONVM CONSCRIPTORVM SEDITO NEVE SPECTATO
NEVE CONVIVIVM PVBLICVM IS INITO NEIVE QVIS QVEI ADVERSVS EA CREATVM RENVNTIATVM ERIT IBEI II VIR 1111 VIR
i4o ESTO NEVE IBEI MAG POTESTATEMVE HABETO QVIF ADVERSVS EA FECERIT IS HS Koo P D D ESTO EIVSQVE PECVNIAE QVEI
VOLET PETITIO ESTO
QVAE MVNICIPIA COLONIAE PRAEFECTVRAE C R IN ITALIA SVNT ERVNT QVEI INEIS MVNICIPIEIS COLONEIS
PRAEFECTVREIS MAXIMVM MAG MAXIMVMVE POTESTATEM IBEI HABEBIT TVM CVM CENSOR ALIVS VE
QVIS MAG ROMAE POPVLI CENSVM AGET IS DIEBVS LX PROXVMEIS QVIBVS SCIET ROMAE CINSVM POPVLI
145 AGI OMNIVM MVNICIPIVM. COLONORVM SVORVM QVEIQVE EIVS PRAEFECTVRAE ERVNT Q C R ERVNT CENSVM
AGVNTO EORVMQVE NOMINA PRAENOMINA PATRES AVT PATRONOS TRIBVS COGNOMINA ET QVOT ANNOS
QVISQVE EORVM HABET ET RATIONEM PECVNIAE EX FORMVLA CENSVS QVAE ROMAE ABEO QVI TVM CENSVM
POPVLI ACTVRVS ERIT PRO POSITA ERIT ARIEIS IVRATEIS ACCIPITO EAQVE OMNIA INTABVLAS PVBLICAS SVI
MVNICIPI REFERVNDA CVRATO EOSQVE LIBROS PER LEGATOS QVOS MAIOR PARS DECVRIONVM CONSCRIPTORVM
150 ADEAM REM LEGAREI MITTEI CENSVERINT TVM CVM EAS RES CONSVLERETVR ADEOS QVEI ROMAE CINSVM AGENT
MITTITO CVRATO QVE VTEI QVOM AMPLIVS DIES LX RELIQVEI ERVNT ANTEQVAM DIEM EI QVEIQVOMQVE ROMAE
CENSVM AGEI FINEM POPVLI CESENDI FACIANT EOS ADEAM LIBROSQVE EIVS MVNICIPI COLONIAE PRAEFECTVRAE
EDANT ISQVE CENSOR SEIVE QVIS ALIVS MAG CENSVM POPVLI AGET DIEBVS V PROXVMEIS QVIBVS LEGATEI EIVS
MVNICIPI COLONIAE PRAEFECTVRAE ADIERINT EOS LIBROS CENSVS QVEI ABIEIS LEGATEIS DABVNTVR ACCIPITO
155 S D M EXQVE IEIS LIBREIS QVAE IBEI SCRIPTA ERVNT INTABVLAS PVBLICAS REFERVNDA CVRATO EASQVE TABVLAS
EODEM LOCO VBEI CETERAE TABVLAE PVBLICAE ERVNT INQVIBVS CENSVS POPVLI PERSCRIPTVS ERIT CONDENDA CVRATO
QVI PLVRIBVS INMVNICIPIEIS COLONEIS PRAEFECTVREIS DOMICILIVM HABEBIT ET IS ROMAE CENSVS ERIT QVO MAGIS
INMVNICIPIO COLONIA PRAEFECTVRA H L CENSEATVR E H L N R
QVEI LEGE PL VE SC PERMISSVS EST EVIT VTEI LEGES INMVNICIPIO FVNDANO MVNICIPIBVSVE EIVS MVNICIPI DARET
leo SEIQVIS IS POST H L R INEO ANNO PROXVMO QVO H L POPVLVS IVSERIT ADEAS LEGES MVNICIPIEIS FVNDANOS
ITEM TENETO VTEI OPORTERET SEI EAIRES ABEO TVM QVOM PRIMVM LEGES EIS MVNICIPIBVS LEGE PL VE SC DEDIT
ADEAS LEGES ADDITAE COMMVTATAE CONRECTATE ESSENT NEVE QVIS INTERCEDETO NEVE QVID FACITO QVOMINVS
EA RATA SINT QVOVE MINVS MVNICIPIS FVNDANOS TENEAT EISQVE OPTEMPERETVR

1
II
III

4

5
6
VII

VIII
Anhang
loading ...

© Heidelberger Akademie der Wissenschaften