Metadaten

Melanchthon, Philipp; Vögelin, Ernst [Editor]; Camerarius, Joachim [Oth.]
Liber Continens Continva Serie Epistolas Philippi Melanchthonis Scriptas Annis XXXVIII. Ad Ioach. Camerar. Pabep. — Lipsiae, 1569 [VD16 M 3553]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.37336#0625
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Α Ν Ν Ο Μ. η. X X X V 11. ^7^
uincendo illosiuRt^e prauitatis probant. De li-
bellis & epiRola & amici quocp noRri negotio,
qu^e iunt in litteris tuis, scribcre nunc non potui ,
non etiam volui. Nambreui nos vna futuros eRe
Ipcro, & meam iententiam oRendi coram redius
eR. Vale.
Philippus.


O P

Y

E T E X C E ]1/1 RO
LENTI DOCTRINA P_R AE DITO
ί loachimqlCamerariq^amico Rimmo/'
Tubing^^ D.
V M icirem conuentum indidum eRe,vt Prin-
\^cipes de%ynodo deliberarent, nos de dodri-
na colloqueremur t Veni huc animo miriRce an-/,
xio. Nam qualia principum conRlia futura eRent,
prseuidebam / Et^_ R certamen acrius exiReret in- /
ter theologds, diicordias videbam futuras/hor-
ribiliores. Non en^m ignoro ^ quo propendeant
animi certorum, & quibus R^am fabulam Rnguli/!
saltent. Venerunt huc Lutherus, Pomeranus,Spa-
latinus , ORander, Vitus ,/Vrbanus Regius,j^mC-
dorRus. Nam [reliquprominare nihil attinet/
Ex i)s qui diRentire a^oRris putantur^nemo
aifuit pr^ter Blarerum ^ Bucerum. Duae autem
caug^e fuerunt inRituti congreRus yheologici//^
Altera, vt de dodrina Reret collatio non futilis,
iled accurata, vt tollerentur di(sidia, & confen-
tiens dodrina ^ explicata in noRri^/EccleRjs
extaret. Altera^vt deliberaretur , qui articu-
li ad extremum deiendendi iint ac retinendi ^
S ^' giantQT.
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften