Metadaten

Melanchthon, Philipp; Vögelin, Ernst [Editor]; Camerarius, Joachim [Oth.]
Liber Continens Continva Serie Epistolas Philippi Melanchthonis Scriptas Annis XXXVIII. Ad Ioach. Camerar. Pabep. — Lipsiae, 1569 [VD16 M 3553]

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.37336#0725
License: Free access  - all rights reserved
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
ANNO M. D. X L.

3*7
VIRO Ο P TIM O IO AC HI-

MO CAMERARIO BAMBBRGENSI
in Academia Tubingenii amico iuo
iummo & cariisimo.

S. D

V M non haberem idoneos tabeUarios ex no-


V^draChalcide,non libuit multa icribere,Et ta-
men ex Francoibrdieniibus nondinis expeRare te
litteras meas arbitrabar. Dedi igitur hanc Epi-
Aolam ciui Smalcaldenii ituro Francofordiam.
De Repub. adhuc incerta (unt omnia. Citiar Ca-
rdus mire occultat iua coniilia. Tantum illud
iertur. Aiunt aiFerre eum deliberatam ienten-
tiam , quam nobis proponet, hanc ii qui recuia-
bunt accipere , armis icilicet res agenda erit. No-
Arinuncios ad eum miierunt , qui petant vt Aiam
voluntatem de pace Agnidcet,ac oAendat noAros^
pacis cupidos ede. Laudo & moderationem & gra
uitatem noArorum,qua, ii non AeRetur, iatis ap-
paret aliena crudelitatis arbitrio rem geri. Illud
certum eA pontidcem prohibere, ne iniUtuat di-
iputationem de EccledaAicis controueriijs pro-
miilam anno iiiperiore. Commendemus ergo &
Eccleiias noAras & Reipublicas Deo & Elio eius
domino noAro lesii ChriAo, quem rogemus, vt
tantos motus gubernet ipie , nec iinat opprimi
doRrinam veram & vtilem Eccleiia?. Scribam plu-
ra & certiora paulo poA. De meis libellis quod
icribis quoidam queAos ede, miror eos nunc od-
iendi paucis clamodoribus conciunculis, cum an-
tea Airdis auribus tam multa leniter & vtiliter mo-

x 4

nentem
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften