Metadaten

Gradenwitz, Otto; Hülsen, Christian C.; Fabricius, Ernst; Heidelberger Akademie der Wissenschaften / Philosophisch-Historische Klasse [Editor]
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse (1916, 14. Abhandlung): Die Gemeindeordonnanzen der Tafel von Heraclea — Heidelberg, 1916

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.34085#0045
License: Free access  - all rights reserved
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
Die Gemeindeordonnanzen der Tafel von Heraclea.

45

Anhang (zuS.6).
DlRKSEN, p. 4 squ.
Lex nostra non solum singuias civitatum species, quas
Di^n^pinne et locus PnnD iaudatus exhibent, silentio praetermittit;
sed numerus oppidorum diversis Tabuiae capitibus varie compositus
est, cum caput sextum, septimum et undecimum non nisi municipiorum,
coloniarum et praefecturarum nomina praebeant, foris et conciliabulis
omissis, et capite duodecimo de municipiis soiis agatur. Quod maximi
momenti est, et in huius rei causas diligenter inquiri oportet: inde enim,
si quid video, doctrina de pecuiiari reipubiicae forma in singuiis civi-
tatibus, quae muitis etiamnum tenebris obducta est, non nihii luminis
accipere potest. piane supersedit huic rei animum ad-
vertere, persuasus, quocunque iegis romanae monumento, quod nomina
civitatum varii generis continet, integrum earum, quotquot tum tempo-
ris fuerint, numerum exhiberi; veluti legis cuiuscunque rogator longe
antiquissimum ratus esset, in usum sequiorum aetatum doctrinae suae
fontes aperire, nec in exemplis oppidorum eligendis id inprimis egisset,
ut rei, quam tractandam susceperat, ex asse responderent.
Vicorum et castehorum nomina, in Lege Df^uüpinue
ubicunque obvia, in nostra Lege prorsus desiderantur; quod Tabuia
haec, oppidorum genera enumerans, modo Decuriones et magistratus
in iiiis creandos, censumque habendum respicit, neque de iis civitatibus
agere potuit, quae tam coliegio Decurionum et propriis magistratibus,
quam censu in ipsis habendo destitutae erant, cuius conditionis vici et
castella fuerunt^). Sed quanam de causa numerus civitatum, quas
Lex nostra nominat, variis iliius capitibus sibi non constat ? Quintum
et octavum caput, quae de Decurionibus creandis cavent, nec non
nonum et decimum, quae de Decurionibus in conciiium vocandis et
de dignitate priviiegiisque ordinis Decurionum loquuntur, municipio-
rum, coioniarum, praefecturarum, fororum et conciiiabuiorum nomina
exhibent; unde coiiigere iicet, in unoquoque horum oppidorum peculia-
8) Orig'. i. 1. Lici, e^ ccts^eMct, et pctgi L SM?U, gMt! /ncHa <iigndcti!e
cDdahs o/'MMTUMr, sec( OMZgct/'i Ao//HMM/M conoen^M inco^M/UM/', e^ prop^er
parodct^e/M SMc 7%cdori&MS cioilMh^MS aK/'i&MMT/^M/'. Gf. Zo7707'cte Annal.
Tom. 2. pag*. 215. Tom. 3. p. 30. edit. Wolfii. Basil. 1557. fol. — L. 30.
D. ad municip. Ao^AcMs de re municipali rom. p. 67. not. 29. Stutgart.
1801. 8. d'ctroiT/cMs 1. 1. Voi. 1. pag. 16. De loco FesL Po777peL
v. Vici, qui his testimoniis repugnare videtur, infra agetur.
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften