Metadaten

Gradenwitz, Otto; Hülsen, Christian C.; Fabricius, Ernst; Heidelberger Akademie der Wissenschaften / Philosophisch-Historische Klasse [Editor]
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse (1916, 14. Abhandlung): Die Gemeindeordonnanzen der Tafel von Heraclea — Heidelberg, 1916

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.34085#0046
License: Free access  - all rights reserved
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
46

OTTO GRADENWITZ:

rem fuisse ordinem Decurionum. Capite sexto et septimo, quae de
magistratibus in civitatibus Italiae creandis agunt, oppidorum, quorum
comitiis ad creandos magistratus legem dicunt, non semeF) censum
praebent, sed non nisi municipiorum, coloniarum et praefecturarum
nomina proferunt, foris et conciliabulis praetermissis: neque statuendum
est, fora et conciliabula incuria scalptoris tabulae excidisse, cum oppido-
rum nomina in Aere nostro non siglis, sicuti in LegzN GotfDote 6*f^ot-
ufpf7zae exemplo, notata, sed litteris exscripta sint. Inde consequi
videtur, foris et conciliabulis peculiares defuisse magistratus. Huic vero
opinioni argumenta maximi momenti repugnare videntur, et tam
dfotzoc/7 7 77^, quamTfot7*ezoH77^"), Aeris nostri interpres novissimus,
adversariorum castra sequuntur, quamquam ingenue fatetur üfure-
zoHin' sibi non liquere, quanam de causa Legis rogator capite sexto
fora et conciliabula praeterierit. Tabulae nostrae auctoritati, qua
commoti foris et conciliabulis proprios magistratus denegavimus,
gravissima aliarum legum testimonia, quae istis oppidis magistratus,
etiam magistratus iuri dicundo, diserte tribuunt, aperte refragari
videntur. Legimus capite tertio Legfo fHonn'LTe haec verba: Afotgf^T'ot-
ynf 77T. ea CofoTZm, 77777777 C7p70, p7*0te/eci777'0t, /OTU, C077C7^7U&77fo 7777V
7f7C 7777& pT'ueerL; et in fragmentis Legf^ 6*07*0 7/7 ote^^) ...... co77-
cih'ot&ofef^, i7^ei 7077re &7C1777&7 pratee^e wfe77L' et accuratius loquitur
Lea; GuHme 6*7^otfp 7 77ote^^).' ,,(?z77C 7777yi7e 777 eoT^Trz $*770 opp7&, 77777777-
C7/770, co^o77777, prote/ec^777*ot, /o7*o, 07C0, co77C7h'a&77fo, cot^eHoce, yizote 777
tfuMiot 77777 yi777i, en777^, 7777*7 cf7C 7777(fo proteeTvh" Etiam Lex nostra
litem nobis denuntiat, quae capite quinto^^) his utitur verbis: ,,(^77707777-
<^77e 777 77777777 C7p7M, Cofo777M, p7*Ote/eC<t777'M, /07*7^, C077C7Ü7%&77f7.S' C70777777 7'077777770-
7'77777 D 7777777 077'7, (/MtTTZOTnfTV 071777^, Cth'ooe ^170 770777777e 77777^7^7*77^17777, pO^e^Ot-
ie777ce — A77&e&i777i(; et capite decimo^): Zege 777 7777777707^70,
Cofo77777, p7*77e/ech77'77, /07*0, C077C7^777^77^0 777 6*e770t^Z7, DeC777'70777^77^, 6*077-
^C7*7piM e^e 77077 /zce&Z^, 77e p77M e07'17777 7 77 77777777 C7p70, Co/o77Z*Ot, p7'77e/ecfl77'Ct,
/07'0, C077C7^70t&77fo Dl777777 077'Ct^77777, ()Mh707*P77*%itl7777, ^ZOtTTlPe ^770777 pofe^Ot-
^777, eat ^770 Ao7707*e 777 e77777 07*&'77e777 pe7*oe7770t6 pef^o, 77eoe cotpz^o. De his
sigillatim dispiciamus.
Legfo LafD'ote 6*7Aotfp 7 77 ote verba aperte nimium probant, nam
vicis et castellis, qui omni prorsus dignitate civitatis exuti, neque
magistratibus propriis ordineve Decurionum praediti fuerunt, magistra-

9) Lin. 15. 16. 20. 21. 24. Aer. Neap.
10) Fragmentum legis romanae in aversa tabulae Heracleensis parte,
illustrav. 6. T. L. TtfaT-ezoN. pag. 119. 120. 122. 127. Goetting. 1816. 8.
11) Sect. 1. 5. fin. apud ATu'sscvaiMTv de Formul. II. 24.
12) Col. II. Lin. 53. 54. Cf. Lin. 1—4. 14. 15. 23. 24.
13) Lin. 9—11. Cf. Lin. 55. 56. Aer. Neap.
14) Lin. 61—63. ibid.
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften