Metadaten

Gradenwitz, Otto; Hülsen, Christian C.; Fabricius, Ernst; Heidelberger Akademie der Wissenschaften / Philosophisch-Historische Klasse [Editor]
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse (1916, 14. Abhandlung): Die Gemeindeordonnanzen der Tafel von Heraclea — Heidelberg, 1916

DOI Page / Citation link: 
https://doi.org/10.11588/diglit.34085#0048
License: Free access  - all rights reserved
Overview
loading ...
Facsimile
0.5
1 cm
facsimile
Scroll
OCR fulltext
48

OTTO &RÄDENWITZ:

cepta acriter inculcans; oc-tavum vero caput de Decurionibus cooptandis
agit, qua in re tum fororum et conciliabulorum, tum municipiorum,
coioniarum et praefecturarum mentionem fieri oportebat: nono capite
de iis, qui ordine Decurionum indigni sint, curia eiiciendis sermo est,
ideoque ibidem et fororum et conciiiabuiorum nomen occurrit, et quam-
vis fegis rogator etiam iubet, eorum, qui curia arceantur, neque in co-
mitiis mag stratuum rationcm habcndam esse, tamen hoc ioco oppido-
rum numerum mutare supersedit, persuasus, neminem putaturum pe-
culiares magistratus in foris etiam et conciliabuhs creari posse, nam
capite scxto et septimo huic errori occurrerat, cum, de magistratibus
in civitatibus Italiae creandis praecepta dans, fora et conciliabula prae-
terivisset. Maioris momenti est dubium, quod ex capitis decimi verbis
supra laudatis contra opinionem nostram proferri potest; illis enim
diserte cavetur, ne quis, qui Decurionis honore indignus sit, in munic.ipio,
colonia, praefectura, foro, conciliabulove Duumviratum, Quatuorvira-
tum, aliamve quam potestatem petat, neve capiat. Sed multum abest,
ut hoc argumento victum me credam. Caput enim decimum Aeris
nostri capita priora, praesertim octavum, quod familiam ducit, respicit,
eorumque praecepta uberius explicat, quoc.irca testimonium illorum
capitum infirmare nequit. Persuasum igitur mihi habeo, in capitis
decimi verba errorem scalptoris irrepsisse, et hoc quidem modo. Prin-
cipio capitis decimi cle iis sermo fit, quibus secundum caput octavum
in ordine Decurionum civitatum Italicarum esse non liceat, ubi oppida
omnia, in quibus collegium Decurionum occurrebat, ergo etiam fora
et conciliabula, enumerantur: addidit Legis rogator, nullum horum in-
dignorum in oppido aliquo Duumviratu, Quatuorviratu, aliove quo
magistratu fungi posse, eaque occasione oblata oppidorum nomina
repetiit, sed municipiorum tantum, coloniarum et praefecturarum, con-
ciliabula vero foraque certo praeteriit; tamen scalptor Aeris, eandem
formulam esse ratus, quae iamiam praecessit, fora et conciliabula proprio
Marte infersit.
Fortasse quis dixerit, me, foris et conciliabulis proprios magistratus
denegantem, mihi non satis constare cum iisdem oppidis Decurionum
ordinem vindicaverim. Sed alterum alteri nequaquam cohaerere, et
civitates secundum ius publicum Romanorum Senatu proprio praeditas,
magistratibus vero destitutas esse potuisse exemplum oppidorum in
provinciis docet, secundum praeclaram expositionem.

17) L. I. p. 48—63.
 
Annotationen
© Heidelberger Akademie der Wissenschaften